Rubriky
ERP systémy

Silná a slabá místa ERP systémů

Přínosy ERP systémů pro efektivnější fungování a chod organizace jsou nesporné. Podnik získá neustálý přístup k přesným a aktuálním provozním informacím v konzistentní podobě, dochází k automatizaci mnoha podnikových procesů dříve vykonávaných lidmi a k následné úspoře a k snadnému propojení a komunikaci podniku s úřady, státními institucemi, odběrateli i dodavateli. Celkově dochází k zprůhlednění […]

Rubriky
ERP systémy

Z čeho se skláda ERP systém

Podnikový informační systém sestává z mnoha částí – modulů, které se zabývají správou a řízením procesů a zdrojů podniku. Přičemž za zdroje podniku zde považujeme nejen zdroje hmotné ale i nehmotné jako je souhrn všech schopností a znalostí zaměstnanců vyrábět a prodávat své produkty. ERP systém určený pro velké firmy jako je nadnárodní korporace s […]

Rubriky
ERP systémy

Co přináší ERP systém

ERP systémy dnes představují nenahraditelný nástroj a nespornou konkurenční výhodu. Dnes se již neptáme jestli ERP systém ano či ne ale jaký, tak aby zefektivnil fungování podniku a přinášel užitek i v budoucnosti. Podnikatelům a malým firmám může informační systém nabídnout řešení pro vedení účetnictví, skladového hospodářství, oběhu zboží či lidských zdrojů. Takové řešení je […]

Rubriky
ERP systémy

Historie ERP systémů

Počátek ERP systémů sahá do šedesátých let dvacátého století, kdy větší podniky jako Toyota, IBM nebo M & D začaly vyvíjet a nasazovat celopodnikové informační systémy, které se staraly především o kontrolu zásob a skladů. Tyto systémy byly vyvíjeny v tehdy rozšířených programovacích jazycích jako COBOL, FORTRAN nebo ALGOL. V sedmdesátých letech společnost IBM vyvinula […]

Rubriky
ERP systémy

Co je ERP systém

ERP systém (Enterprise Resource Planning) je komplexní informační systém k efektivnímu řízení firemních zdrojů. V systému je integrována většina firemních procesů, především procesy týkající se výroby, ekonomiky, účetnictví, lidských zdrojů, logistiky, skladového hospodářství, správy majetku, distribuce, marketingu i manažerského vyhodnocování. Robustnost informačního systému se zákonitě liší podle velikosti a charakteru firmy. Jiný manažerský informační systém […]