Enterprise Resource Planning

Výhledy v oblasti ERP systémů

Dodavatelé ERP systémů v posledních letech pomalu směřují k distribučnímu modelu SaaS (Software as a Service) a ke cloud computingu, především ti z řad menších výrobců. Mělo by tak výhledově docházet k odstraňování nevýhod a nejistot spojených s cloudovým řešením obzvláště v oblasti bezpečnosti přenosu dat a zpřístupnění více funkcí a modulů běžících výhradně v cloudu. Zásadní výhodu zde budou […]

Read more ›

ERP systém jako služba

Zhruba polovinu tržeb předních dodavatelů ERP systémů jako je SAP nebo Oracle dnes tvoří poplatky za správu, technickou podporu a upgrade softwaru. Uživatelé jejich informačních systémů tak kromě samotného poplatku za licenci softwaru zaplatí ročně až čtvrtinu ceny původní licence jen na udržovacích poplatcích. Je otázkou, zda opravdu podpora ze strany dodavatelů odpovídá takovéto ceně. Mnoho uživatelů by jistě odpovědělo […]

Read more ›

Implementace ERP systému

Zavedení podnikového informačního systému nebývá rozhodně tak snadné jako instalace jiných aplikačních balíčků jako jsou třeba kancelářské programy. Implementace ERP systému znamená nejen instalaci software a hardware, ale především důkladnou analýzu stávajících firemních procesů a fungování všech částí podniku a jejich optimalizaci či případně návrh zcela nových. Nasazení pak představuje výrazné změny v pracovních návycích zaměstnanců. Nemělo by docházet k […]

Read more ›

Výběr ERP systému

Před výběrem vhodného ERP systému je třeba zodpovědět si několik klíčových otázek. Podle dostupných finančních prostředků a odhadu vývoje firmy je především nutno zvážit, zda-li bude vhodné nechat si informační systém vypracovat na zakázku, takzvaně na klíč, nebo bude výhodnější pořídit si některý ze stávajících systémů předních hráčů na trhu s ERP systémy. V obou případech je nezbytné zvážit nejvhodnější […]

Read more ›

ERP systémy v ČR

V oblasti podnikových informačních systémů došlo v České republice za poslední dekádu k postupnému srovnání s vyspělými zeměmi a dá se říci, že dnes již probíhá vývoj zcela souběžně. Nutnost zvyšování konkurenceschopnosti přivádí stále více menších a středních podniků k zavedení nějaké formy podnikového informačního systému. Dodavatelé ERP systémů pro ně přicházejí s nabídkou levnějších odlehčených verzí svých produktů s […]

Read more ›