Enterprise Resource Planning

Silná a slabá místa ERP systémů

Přínosy ERP systémů pro efektivnější fungování a chod organizace jsou nesporné. Podnik získá neustálý přístup k přesným a aktuálním provozním informacím v konzistentní podobě, dochází k automatizaci mnoha podnikových procesů dříve vykonávaných lidmi a k následné úspoře a k snadnému propojení a komunikaci podniku s úřady, státními institucemi, odběrateli i dodavateli. Celkově dochází k zprůhlednění a zefektivnění procesů, k vyčištění, […]

Read more ›

Svět informatiky ve zdravotnictví

Informační technologie jsou důležitým stavebním prvkem pro zefektivnění poskytování zdravotní péče. Vedle snižování nákladů umožňuje centralizace zdravotnických dat zkvalitnit péči o pacienty a zvýšit jejich bezpečnost. Konference Svět informatiky ve zdravotnictví představí moderní trendy a inovativní řešení v této oblasti, včetně jejich využití ve zdravotnické praxi. Konference je určena pro pracovníky zodpovědné za řízení IT infrastruktury v zdravotnických zařízeních a […]

Read more ›

Data Storage Workshop

Další ročník konference a výstavy „Data Storage Workshop“ přinese přehled nejnovějších produktů, služeb a řešení v oblasti zálohování, ukládání, archivace, migrace, integrace, konsolidace a správy dat a Business Inteligence. Na konferenci vystoupí uznávaní odborníci v oblasti storage i zástupci výrobců těchto řešení. Spojení konferenční a výstavní části umožňuje detailnější seznámení se jak s řešeními prezentovanými v rámci přednášek, tak i […]

Read more ›

Business Intelligence Conference

Konferenční program poskytne přehled novinek, produktů a technologií z oblasti BI, ve výstavní části akce se pak budou návštěvníci moci setkat a diskutovat s odborníky a dodavateli řešení. Zajímavým bodem programu bude např. případová studie z prostředí vyhledávání na sociálních sítích, na které budou nové poznatky z oblasti zpracování nestrukturovaných dat názorně předvedeny. Kdy: 10. května 2011, od 8:30 do […]

Read more ›

Z čeho se skláda ERP systém

Podnikový informační systém sestává z mnoha částí – modulů, které se zabývají správou a řízením procesů a zdrojů podniku. Přičemž za zdroje podniku zde považujeme nejen zdroje hmotné ale i nehmotné jako je souhrn všech schopností a znalostí zaměstnanců vyrábět a prodávat své produkty. ERP systém určený pro velké firmy jako je nadnárodní korporace s mnoha pobočkami obsahuje mnoho nejrůznějších […]

Read more ›