Enterprise Resource Planning

Odkazy

http://cs.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning http://businessworld.cz/erp-bi-bpm/erp-dnes-vyhoda-zitra-nezbytnost-1978 http://www.erpy.cz/2010/05/alfa-samec-erp/#more-1575 http://hn.ihned.cz/c3-18324610-500000_d-strucna-historie-systemu-erp http://www.shopcentrik.cz/slovnik/erp-system.aspx http://www.shopcentrik.cz/cz/hlavni-vyhody/art_42/propojeni-na-ucetnictvi-a-sklady.aspx http://www.erpforum.cz/ http://www.znamodpoved.cz/co-je-erp/ http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning http://computerworld.cz/software/velky-prehled-soucasnych-erp-systemu-1-43054

Read more ›

Co přináší ERP systém

ERP systémy dnes představují nenahraditelný nástroj a nespornou konkurenční výhodu. Dnes se již neptáme jestli ERP systém ano či ne ale jaký, tak aby zefektivnil fungování podniku a přinášel užitek i v budoucnosti. Podnikatelům a malým firmám může informační systém nabídnout řešení pro vedení účetnictví, skladového hospodářství, oběhu zboží či lidských zdrojů. Takové řešení je zpravidla hardwarově nenáročné a nevyžaduje […]

Read more ›

Historie ERP systémů

Počátek ERP systémů sahá do šedesátých let dvacátého století, kdy větší podniky jako Toyota, IBM nebo M & D začaly vyvíjet a nasazovat celopodnikové informační systémy, které se staraly především o kontrolu zásob a skladů. Tyto systémy byly vyvíjeny v tehdy rozšířených programovacích jazycích jako COBOL, FORTRAN nebo ALGOL. V sedmdesátých letech společnost IBM vyvinula systém řešící materiálové plánování výroby […]

Read more ›

Co je ERP systém

ERP systém (Enterprise Resource Planning) je komplexní informační systém k efektivnímu řízení firemních zdrojů. V systému je integrována většina firemních procesů, především procesy týkající se výroby, ekonomiky, účetnictví, lidských zdrojů, logistiky, skladového hospodářství, správy majetku, distribuce, marketingu i manažerského vyhodnocování. Robustnost informačního systému se zákonitě liší podle velikosti a charakteru firmy. Jiný manažerský informační systém je vhodný pro drobného živnostníka, […]

Read more ›