Rubriky
ERP systémy

350 změn v ERP systému ARBES FEIS

Společnost ARBES Technologies, přední dodavatel informačních systémů pro finančnictví a bankovnictví, vydala novou verzi ERP řešení ARBES FEIS s číselným označením 15. Mezi novinkami, které reflektují více jak 350 změn, patří online služby a podpora pro SEPA. Další úpravy vyplývající z poměrně bohatých legislativních změn se dotkly oblasti DPH a účetních výkazů (pro české i slovenské klienty) nebo výkaznictví příspěvkových organizací. V neposlední řadě byla do systému zapracována podpora nové verze formátu ISDOC 6.

Online služby ARBES FEIS
Online služby ARBES FEIS představují novou možnost získávání údajů o partnerech z internetových zdrojů přímo do systému ARBES FEIS, kde je s nimi možné dále pracovat. Informace zprostředkovává server provozovaný společností ARBES Technologies, který data pravidelně aktualizuje a sjednocuje rozhraní. Díky tomuto řešení jsou data dostupná daleko rychleji než při přímém dotazování často přetížených originálních zdrojů. Velkou výhodou je také neměnnost rozhraní pro klientské instalace systému, případné změny v rozhraní oficiálních registrů se totiž řeší pouze na straně serveru online služeb ARBES FEIS.

Arbes_FEIS

Mezi poskytovanými online službami jsou informace o plátcích DPH (ať už z českého Registru plátců DPH, z něhož je možné zjistit spolehlivost plátce, zveřejněné bankovní účty a příslušnost k finančnímu úřadu, nebo z evropského systému VIES, kde jsou údaje o platnosti DIČ včetně názvu a adresy příslušného subjektu), informace o českých ekonomických subjektech (získané z Administrativního registru ekonomických subjektů – ARES) a informace z Insolvenčního rejstříku. Tyto služby lze využít nejen pro urychlení práce při zadávání nových partnerů do systému (místo ručního opisování se většina údajů doplní sama po zadání IČ nebo DIČ), ale také pro kontrolu při zpracování dokladů nebo pro hromadné prověření partnerů.

Server online služeb dále zajišťuje rozesílání notifikačních zpráv, které upozorňují uživatele na změnu údajů dříve získaných pomocí online služeb ARBES FEIS. Pokud tedy například uživatel zjistí v registru ARES adresu subjektu, a ten se za týden přestěhuje, je automaticky vygenerována a uživateli odeslána zpráva s informací o změně v adrese. ARBES FEIS 15 tak provádí integrovaný a automatizovaný monitoring všech výše zmíněných informačních zdrojů.

Podpora SEPA
Přestože úpravy funkcionality pro podporu „Jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA)“ se týkají povinně především slovenských zákazníků, lze je využít i v českém prostředí, protože celá řada českých bank již formát SEPA podporuje. Využijí jej zejména společnosti, které používají příkazy k inkasu, protože SEPA umožňuje realizovat jednotné inkaso plateb v rámci celé Evropské unie.

Systém ARBES FEIS navíc obsahuje novou evidenci souhlasů s inkasem (v terminologii SEPA se pro tyto souhlasy často používá pojem „zmocnění k inkasu“ nebo „mandáty“). Ty se pak propojují s inkasními příkazy a automaticky tak vstupují do exportovaných souborů inkasních příkazů posílaných do banky.

O systému ARBES FEIS
ARBES FEIS je moderní, technologicky vyspělý a uživatelsky přívětivý podnikový informační systém, který pokrývá správu ekonomické, účetní a daňové agendy. Představuje ideální řešení pro firmy a organizace, které chtějí automatizovat rutinní činnosti, optimalizovat procesy, zajistit transparentnost a docílit vyšší efektivity a úspor. Díky své modularitě a širokým možnostem parametrizace jej lze využít v jakémkoliv typu ekonomického subjektu – od finančního sektoru přes výrobní a obchodní společnosti až po zdravotnictví. Systém není závislý jen na české legislativě a úspěšně se používá i v řadě dalších zemí. Historie ERP systému ARBES FEIS sahá až do roku 1994, kdy byla uvedena na trh jeho první verze. Od té doby byl systém nasazen do provozu u stovek zákazníků.

O společnosti ARBES Technologies
Společnost ARBES Technologies, tvůrce a dodavatel softwarových systémů, byla založena v roce 1991. Portfolio informačních systémů skupiny ARBES Technologies zahrnuje řešení pro retailové a privátní bankovnictví, správu investičního portfolia, obchodování s cennými papíry, správu a distribuci otevřených podílových fondů, finanční a operativní leasing a ERP řešení. Skupina ARBES Technologies využívá své silné vývojové základny v Praze a působí v řadě evropských zemí. Další informace jsou k dispozici na www.arbes.com.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *