Rubriky
ERP systémy

Byznys ERP pomáhá roznášet miliardy letáků

Komplexní informační systém, který by nahradil stávající, pro dnešní velikost společnosti již nevyhovující řešení, hledala na českém trhu společnost Česká distribuční, specialista na neadresnou distribuci letáků a adresné doručování zásilek. Kvůli pružným analytickým nástrojům pro řízení společnosti v oblasti obchodních procesů byl jako nejvhodnější zvolen podnikový informační systém Byznys ERP od společnosti J.K.R.

Důležitým aspektem v rámci implementace bylo napojení na interní informační systém CEDI, v rámci kterého je evidována a zpracovávána veškerá agenda distribuce. Zrealizované objednávky adresné i neadresné distribuce se nyní automaticky ukládají do informačního systému k následnému vyfakturování. Při nasazení systému BYZNYS ERP byly rovněž vytvořeny komunikační můstky mezi CEDI a Byznys ERP pro přenos informací o dodavatelských fakturách od regionálních vedoucích a dále pro zpětný import faktur vydaných v Byznys ERP do CEDI, včetně informací o jejich zaplacení. V systému Byznys ERP dochází k standardnímu zpracování všech dokladů a ke standardním účetním závěrkám a reportingu. Pro vrcholové vedení společnosti jsou data zpracovávána pomocí BI nástrojů.

Mezi hlavní přínosy řešení Byznys ERP v České distribuční patří elektronické přebírání podkladů pro fakturaci partnerům dle požadavku odběratele (po mutacích, po pásmech, po marketech, celková cena), podrobné zpracování agendy pro upomínání partnerů a sledování výsledků obchodních zástupců pro jejich odměňování.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *