Rubriky
Akce a pozvánky

Svět informatiky ve zdravotnictví

Informační technologie jsou důležitým stavebním prvkem pro zefektivnění poskytování zdravotní péče. Vedle snižování nákladů umožňuje centralizace zdravotnických dat zkvalitnit péči o pacienty a zvýšit jejich bezpečnost. Konference Svět informatiky ve zdravotnictví představí moderní trendy a inovativní řešení v této oblasti, včetně jejich využití ve zdravotnické praxi. Konference je určena pro pracovníky zodpovědné za řízení IT […]

Rubriky
Akce a pozvánky

Data Storage Workshop

Další ročník konference a výstavy „Data Storage Workshop“ přinese přehled nejnovějších produktů, služeb a řešení v oblasti zálohování, ukládání, archivace, migrace, integrace, konsolidace a správy dat a Business Inteligence. Na konferenci vystoupí uznávaní odborníci v oblasti storage i zástupci výrobců těchto řešení. Spojení konferenční a výstavní části umožňuje detailnější seznámení se jak s řešeními prezentovanými […]

Rubriky
Akce a pozvánky

Business Intelligence Conference

Konferenční program poskytne přehled novinek, produktů a technologií z oblasti BI, ve výstavní části akce se pak budou návštěvníci moci setkat a diskutovat s odborníky a dodavateli řešení. Zajímavým bodem programu bude např. případová studie z prostředí vyhledávání na sociálních sítích, na které budou nové poznatky z oblasti zpracování nestrukturovaných dat názorně předvedeny. Kdy: 10. […]

Rubriky
ERP systémy

Z čeho se skláda ERP systém

Podnikový informační systém sestává z mnoha částí – modulů, které se zabývají správou a řízením procesů a zdrojů podniku. Přičemž za zdroje podniku zde považujeme nejen zdroje hmotné ale i nehmotné jako je souhrn všech schopností a znalostí zaměstnanců vyrábět a prodávat své produkty. ERP systém určený pro velké firmy jako je nadnárodní korporace s […]

Rubriky
Odkazy

Odkazy

http://cs.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning http://businessworld.cz/erp-bi-bpm/erp-dnes-vyhoda-zitra-nezbytnost-1978 http://www.erpy.cz/2010/05/alfa-samec-erp/#more-1575 http://hn.ihned.cz/c3-18324610-500000_d-strucna-historie-systemu-erp http://www.shopcentrik.cz/slovnik/erp-system.aspx http://www.shopcentrik.cz/cz/hlavni-vyhody/art_42/propojeni-na-ucetnictvi-a-sklady.aspx http://www.erpforum.cz/ http://www.znamodpoved.cz/co-je-erp/ http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning http://computerworld.cz/software/velky-prehled-soucasnych-erp-systemu-1-43054