Rubriky
ERP systémy

ERP systém jako služba

Zhruba polovinu tržeb předních dodavatelů ERP systémů jako je SAP nebo Oracle dnes tvoří poplatky za správu, technickou podporu a upgrade softwaru. Uživatelé jejich informačních systémů tak kromě samotného poplatku za licenci softwaru zaplatí ročně až čtvrtinu ceny původní licence jen na udržovacích poplatcích. Je otázkou, zda opravdu podpora ze strany dodavatelů odpovídá takovéto ceně. […]

Rubriky
ERP systémy

Implementace ERP systému

Zavedení podnikového informačního systému nebývá rozhodně tak snadné jako instalace jiných aplikačních balíčků jako jsou třeba kancelářské programy. Implementace ERP systému znamená nejen instalaci software a hardware, ale především důkladnou analýzu stávajících firemních procesů a fungování všech částí podniku a jejich optimalizaci či případně návrh zcela nových. Nasazení pak představuje výrazné změny v pracovních návycích […]

Rubriky
ERP systémy

Výběr ERP systému

Před výběrem vhodného ERP systému je třeba zodpovědět si několik klíčových otázek. Podle dostupných finančních prostředků a odhadu vývoje firmy je především nutno zvážit, zda-li bude vhodné nechat si informační systém vypracovat na zakázku, takzvaně na klíč, nebo bude výhodnější pořídit si některý ze stávajících systémů předních hráčů na trhu s ERP systémy. V obou […]

Rubriky
ERP systémy

ERP systémy v ČR

V oblasti podnikových informačních systémů došlo v České republice za poslední dekádu k postupnému srovnání s vyspělými zeměmi a dá se říci, že dnes již probíhá vývoj zcela souběžně. Nutnost zvyšování konkurenceschopnosti přivádí stále více menších a středních podniků k zavedení nějaké formy podnikového informačního systému. Dodavatelé ERP systémů pro ně přicházejí s nabídkou levnějších […]

Rubriky
ERP systémy

Silná a slabá místa ERP systémů

Přínosy ERP systémů pro efektivnější fungování a chod organizace jsou nesporné. Podnik získá neustálý přístup k přesným a aktuálním provozním informacím v konzistentní podobě, dochází k automatizaci mnoha podnikových procesů dříve vykonávaných lidmi a k následné úspoře a k snadnému propojení a komunikaci podniku s úřady, státními institucemi, odběrateli i dodavateli. Celkově dochází k zprůhlednění […]