Rubriky
ERP systémy

Silná a slabá místa ERP systémů

Přínosy ERP systémů pro efektivnější fungování a chod organizace jsou nesporné. Podnik získá neustálý přístup k přesným a aktuálním provozním informacím v konzistentní podobě, dochází k automatizaci mnoha podnikových procesů dříve vykonávaných lidmi a k následné úspoře a k snadnému propojení a komunikaci podniku s úřady, státními institucemi, odběrateli i dodavateli. Celkově dochází k zprůhlednění […]