Rubriky
ERP systémy

VN machinery s Byznysem od J.K.R.

Vzhledem k nárůstu objemu výroby, lidských zdrojů a obratu se společnost VN machinery rozhodla stávající informační systém nahradit novým, který zastřeší všechny vedené agendy. Jako nejvhodnější si vybrala Byznys ERP, neboť byl schopen pokrýt stěžejní požadavky, které jsou kladeny na vedení a řízení společnosti. VN machinery vyrábí nerezové komponenty pro stroje a zařízení, jednoúčelové stroje […]