Rubriky
ERP systémy

VN machinery s Byznysem od J.K.R.

Vzhledem k nárůstu objemu výroby, lidských zdrojů a obratu se společnost VN machinery rozhodla stávající informační systém nahradit novým, který zastřeší všechny vedené agendy. Jako nejvhodnější si vybrala Byznys ERP, neboť byl schopen pokrýt stěžejní požadavky, které jsou kladeny na vedení a řízení společnosti.

VN machinery vyrábí nerezové komponenty pro stroje a zařízení, jednoúčelové stroje a motocykly. Dále se zabývá výrobou ocelových konstrukcí a prvky stavebního zámečnictví. Klíčovým bodem implementace bylo sledování a řízení výroby a vyhodnocení zakázek. Množství zakázek, které jsou realizovány ve výrobním procesu, se neustále zvyšuje, a tak bylo záměrem převést evidenci a sledování výroby z papírové podoby do informačního systému a následně vyhodnocovat zakázky z finančního hlediska.

Hlavními přínosy řešení bylo převedení výrobních procesů do ERP systému, možnost evidence zbytků řezného materiálu, sledování nákladů a výnosů jednotlivých zakázek a evidence zákaznických i dodavatelských objednávek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *