Rubriky
ERP systémy

ERP systém jako služba

Zhruba polovinu tržeb předních dodavatelů ERP systémů jako je SAP nebo Oracle dnes tvoří poplatky za správu, technickou podporu a upgrade softwaru. Uživatelé jejich informačních systémů tak kromě samotného poplatku za licenci softwaru zaplatí ročně až čtvrtinu ceny původní licence jen na udržovacích poplatcích. Je otázkou, zda opravdu podpora ze strany dodavatelů odpovídá takovéto ceně. Mnoho uživatelů by jistě odpovědělo velmi váhavě ne-li přímo negativně. Alternativou k licenčnímu modelu může být stále využívanější cloud computing a distribuční model odběru sofwarových služeb On–demand model, neboli Saas (Software as a Service).

Cloud computing je model používání softwaru a počítačových technologií prostřednictvím internetu. Jde o poskytování programů a služeb, které jsou uloženy na vzdálených serverech dodavatele a uživatel k nim přistupuje pouze přes internet prostřednictvím webových prohlížečů a může tak tuto službu využívat prakticky odkudkoliv. Uživatelé neplatí licenci za software samotný, ale za jeho použití. Distribuční model Saas zprostředkovává vzdáleně aplikaci jako službu, kterou si pronajímá uživatel. Ten si tak kupuje pouze přístup k aplikaci a ne aplikaci samotnou.

Menší dodavatelé ERP systémů jako Salesforce.com nebo NetSuite již nadobro nahradili tradiční licenční model (On-premise model) obchodním modelem SaaS (On-demand model). U tohoto distribučního modelu odpadá uživateli celá řada finančních nákladů, především náklady na nákup a údržbu hardware, každoroční softwarové licence a technickou podporu a upgrade. U SaaS modelu uživatel platí pouze za to, co opravdu používá a nemusí čekat měsíce a roky, než bude dokončena implementace a nasazení ERP systému na jeho vlastní hardware.

Jako nevýhoda modelu SaaS může být vnímána silná závislost na poskytovateli cloud computingu, který může například snadno zvýšit ceny nebo změnit obchodní podmínky. Přechod na nového poskytovatele pak může být velmi nákladná a dlouhotrvající záležitost. Distribuční model SaaS využívající cloud computingu je také často kritizován pro vysokou nejistotu ohledně bezpečnosti uložení a přenosu citlivých dat a pro méně funkcí a horší stabilitu ve srovnání s desktopovými aplikacemi. Software a ERP systémy distribuované prosřednictvím cloud computingu jsou také zcela závislé na kvalitním internetovém připojení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *