Rubriky
ERP systémy

Historie ERP systémů

Počátek ERP systémů sahá do šedesátých let dvacátého století, kdy větší podniky jako Toyota, IBM nebo M & D začaly vyvíjet a nasazovat celopodnikové informační systémy, které se staraly především o kontrolu zásob a skladů. Tyto systémy byly vyvíjeny v tehdy rozšířených programovacích jazycích jako COBOL, FORTRAN nebo ALGOL.

V sedmdesátých letech společnost IBM vyvinula systém řešící materiálové plánování výroby MRP I (Material Requirements Planning). V osmdesátých letech byl vyvinut systém MRPII (Manufacturing Resources Planning), který integroval také výrobní činnosti podniku. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let se již objevují první komplexní ERP systémy (Enterprise Resource Planning), jak je známe dnes. Postupně zahrnují většinu firemních procesů a mnoho z nich dříve vykonávaných lidmi plně automatizují. Organizace již nevyvíjí tyto systémy pouze pro svou vlastní potřebu, ale začínají je nabízet jako komerční zboží stavěné na zakázku nebo snadno upravitelné pro konkrétní podnik nebo průmyslové odvětví. Analýza firemních procesů a zavedení ERP systému přinášely podnikům zeefektivnění chodu organizace a konkurenční výhodu a tak trh s ERP systémy spolu se stále klesajícími cenami IT technologiií rostl až o desítky procent ročně.

Příchodem internetu mohly ERP systémy opustit hranice jediného podniku a komunikovat i se systémy dalších organizací. Mohlo tak dojít například velmi snadno k propojení všech poboček jedné obchodní společnosti prostřednictvím jednoho celopodnikového informačního systému. S rozvojem technologiií docházelo ke zkvalitňování uživatelského rozhraní a systém se stává snadno ovladatelným pro čím dál větší počet lidí.

Dnes největší dodavatelé ERP systémů – společnosti SAP, Oracle Applications, The Sage Group a Microsoft Dynamics – vznikají v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. V roce 1972 vzniká společnost SAP (Systemanalyse und Programmenentwicklung) odchodem pěti pracovníků z německého IBM. V roce 1977 vzniká Oracle Corporation. Společnost Microsoft vstupuje na trh s ERP systémy na počátku 21. století uvedením systémů Great Plains, Axapta a Navision, dnes integrovaných do Microsoft Dynamics. V pozadí zatím zůstávají softwaroví giganti IBM a Google, přestože se dnes za ERP systémy utrácí více než 40 miliard dolarů ročně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *