Rubriky
ERP systémy

Servisně orientovaná architektura (SOA)

Servisně orientovaná architektura (Service Oriented Architecture) je dnes všeobecně chápána jako další fáze vývoje podnikových informačních systémů. ERP systémy postavené na servisně orientované architektuře se skládají z provázaných procesů, které jsou postaveny na službách a jako takové spolu komunikují. SOA vytváří generické služby jako základní stavební bloky aplikací, které pak spolu mohou interagovat napříč různými platformami. Tato architektura přináší nezávislost na platformě, opakovanou použitelnost jednotlivých služeb a větší flexibilitu systému. Podnik využívající ERP systém postavený na SOA architektuře je akceschopný flexibilní podnik, který je schopen rychle reagovat na změny trhu a v reálném čase se tak přizpůsobovat okolnostem a nabízet nové produkty a služby mnohem rychleji než konkurence.

Koncept servisně orientované architektury spočívá v rozdělení jednotlivých modulů ERP systému na menší komponenty, které jsou opatřeny vnější vrstvou otevřeného a zdokumentovaného rozhraní. Takové rozhraní pak umožňuje komunikaci komponenty s jinou komponentou, a to i od jiného výrobce. Budoucí inovace firemního procesu se tak stává mnohem snazší, protože již není třeba implementovat celý nový modul informačního systému, ale postačí pouze dílčí změna v oblasti několika komponent. Zákazník navíc není vázán na jednoho výrobce ERP systému, ale může si vybrat z nabídky vhodných komponent od více dodavatelů, kteří podporují koncepci SOA. Trh s ERP systémy se tak může snadno proměnit v prostředí, kde se mohou rychle prosadit i menší specialisté na jednu konkrétní oblast podnikových informačních systémů. Výhodou SOA architektury a ERP systému založeného na komponentách je také možnost postupného ostrého nasazování jednotlivých komponent, což umožňuje firmám rozložit finanční náklady spojené s implementací nového informačního systému do mnohem delšího období.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *