Rubriky
ERP systémy

Životní cyklus ERP systémů

Jednotlivé etapy životního cyklu informačního systému můžeme chápat jako výstavbu ERP systému až do jeho ostrého nasazení v podniku. Nejdříve je třeba provést analýzu, zda je informační systém v organizaci či podniku vůbec potřebný a zda se jeho implementace dlouhodobě vyplatí. V této fázi zvažujeme především funkčnost ERP systému, jeho design, spolupráci s jinými aplikacemi, možnosti integrace s jinými systémy, reakční dobu apod. Pokud zhodnotíme ERP systém jako potřebnou a výhodnou inovaci v našem podniku, přecházíme k fázi analýzy a návrhu, ve které odhadujeme konkrétní náklady a výnosy systému a vytváříme celkový konceptuální model. V další fázi provádíme přesný návrh systému, který se odráží v implementačním modelu. Poté dochází k vývoji samotného systému a jeho implementaci a nasazení, tedy instalaci a spuštění aplikace u zákazníka. Tam jsou na systému provedeny zátěžové zkoušky a poté je spuštěn zkušební provoz systému. Nato je ERP systém uveden do ostrého provozu a neustále udržován servisními updaty a upgrady. Po letech, když je již informační systém zastaralý a nefunkční, nastává fáze stažení z užívání a implementace nového systému.

Takto lze jednoduše a laicky popsat životní cyklus informačního systému od jeho počátků, zachycení požadavků, návrhu konceptuálního a implementačního modelu, vývoje, nasazení, testování, provozu a údržby systému až po jeho odstavení. Jednotlivé fáze životního cyklu se mohou lišit a prolínat systém od systému v závislosti na vývojářích, kteří si přizpůsobují životní cyklus informačního systému podle svých potřeb ke zvýšení efektivity a produktivity práce. Pro striktní vymezení etap životního cyklu ERP systému existují národní a mezinárodní standardy. Český standard ISVS 005/02 z roku 2002 se vztahuje na informační systémy veřejné správy a na projekty akvizice, vývoje, implementace, provozu a údržbu těchto systémů. Věnuje se také potřebné dokumentaci a konkrétním úkonům, které musí být provedeny při implementaci ERP systému. Nejpoužívanějšími mezinárodními standardy jsou Standard ISO/IEC 12207 a ISO/IEC 15504. První z nich je Standard pro softwarové procesy v rámci životního cyklu (Software Life Cycle Processes) a obsahuje návod, jak správně řídit projekt implementace podnikového informačního systému. Standard ISO/IEC 15504 (Software Process Improvement) zvyšuje efektivitu a produktivitu práce tím, že navrhuje, jak zlepšovat procesy v rámci návrhu a implementace informačního systému.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *