Rubriky
ERP systémy

Úložiště dat pro ERP systémy

Zavedení ERP systému nebo přechod na nový informační systém je poměrně nákladnou záležitostí pro každou organizaci. Podnik musí nejprve provést důkladnou analýzu stávajících firemních procesů, provést případnou restrukturalizaci a teprve poté může přistoupit k návrhu informačního systému. Poté co dodavatel zhotoví požadovaný ERP systém dochází zpravidla k několikaměsíční implementaci, nákupu a instalaci nového hardware, školení zaměstnanců a přechodnému období, než je nový ERP systém plně zprovozněn. Zavedený informační systém přináší zaměstnancům a hlavně managementu důležité aktuální informace o běhu organizace nezbytné k jejímu efektivnímu řízení a směrování. Nový informační systém tak často představuje výrazný nárůst objemu informací, které je nutné zejména u rozsáhlejší sítě poboček bezpečně a neustále dostupně uchovávat v jednom centrálním úložišti dat. Každá organizace tak s implementací nového ERP systému stojí před otázkou, jak zajistit takové datové centrum.

Tradičním řešením uchovávání firemních dat je vlastní podnikové úložiště dat. Vybudování takového datového centra představuje nákup potřebného hardware a software, zaměstnání jednoho či více IT odborníků, kteří úložiště vybudují v podnikových prostorách a mají dále zařízení na starost. Toto řešení vyžaduje nemalé počáteční investice, ale výsledné datové centrum je pak plně v rukou podniku, což s sebou samozřejmě nese také nemalé provozní náklady.

Alternativou k vybudování vlastního úložiště dat je využití externího datového centra. Toto řešení je vhodné především pro firmy se sítí poboček po celé republice, společnosti, které šíří objemné audiovizuální soubory, banky, státní instituce, mezinárodní korporace či velké energetické podniky, které pro svůj chod potřebují archivovat a zálohovat velké množství dat. Migrace podnikových dat do externího datového centra může znamenat podstatné snížení investičních a provozních nákladů spojených se zavedením ERP systému. Firma již však nemá svá data plně pod kontrolou a musí se spolehnout na svého obchodního partnera, především co se týče bezpečnosti uložení a přenosu informací.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *